ขนมหีควาย คืออะไร ขนมชื่อแปลก ขนมโบราณ พร้อมรูป

ขนมหีควาย สามารถเรียกว่าขนมวงก็ได้ เป็นโดนัทเมืองไทย ก็อย่างที่ทราบกันดีว่าลักษณะจะเป็นวง ๆ และมีรูตรงกลาง ก็เลยเรียกว่าขนมวงนั่นเอง