ยีสต์ คืออะไร? ทำไมทำขนมถึงได้ยินบ่อย ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ยีสต์ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งมีประโยชน์มากมายหลายประการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร